Hoofdbladzijde website van Toine Hendriks

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


tekst in blauw geeft link aan naar onderliggende bladzijden


Gegevens zijn afkomstig uit eigen onderzoek en dat van anderen. Er is ook gebruik gemaakt van gegevens die anderen op het internet hebben gezet. Als u gegevens gebruikt, vermeld dan deze bron en kontroleer altijd de hier gevonden gegevens met de oorspronkelijke bronnen.
Voor de inhoud van gelinkte site's ben ik niet verantwoordelijk daar ik geen invloed heb op de inhoud daarvan als functie van de tijd.
Als u onjuistheden ontdekt stel ik het zeer op prijs als u me deze meldt via:  info@toine-hendriks.nl
Die Daten sind aus eigenen Recherchen oder aus fremden Quellen, auch aus dem Internet, gewonnen. Wenn Sie diese Daten benutzen geben Sie bitte die Quelle an und vergleichen Sie die Daten mit dem Original.
Fuer die Links wird keine Gewaehr hinsichtlich Inhalt und Qualitaet uebernommen.
Sollten Sie Fehler in meiner Homepage entdecken bitte ich um eine Nachtricht an meine Mail-Adresse : info@toine-hendriks.nl 

 

 

 

test toekomstige gallery